Eternity´s S-litter  born 2018

High Clearings Harley

High Clearings Harley (Furac van de Hoge Laer x Charlotte van de Hoge Laer)

Eternity´s Grimoire

Eternity´s Grimoire (Grimm van de Hoge Laer x Eternity´s Vega)