MALES FOR BREEDING

SR INTCH DKV-15 NORW CH DKCH BISS KBHVW Eternity´s Calvin

Sujét Recommandé in France. Multiple BIS winner at Specialty, also BIS at NE in France 2016. Father to lovely offsprings. Heterozygot. Lives in Norway.

facebook_untitled.jpg

SR Eternity´s Lynx

Sujét Recommandé in France. Father to litters with lovely characters. Heterozygot. Lives in Sweden.

pE SE SR CH Eternity´s Kwando

Sujét Recommandé in France. Winner in CH class at NE 2018, father to great promising offspring. Homozygot. Lives in Belgium.

KORAD SWE CH LP I & II ETERNITY´S HEYDAY

Gör den till din egen. Lägg till bilder, text och länkar eller anslut data från din samling.

PE SR CH ETERNITY´S JEROME

Sujét Recommandé in France.

2nd in Championclass NE 2019.

Eternity´s Quarry

Gör den till din egen. Lägg till bilder, text och länkar eller anslut data från din samling.

HIC CH eternity´s djinn

Gör den till din egen. Lägg till bilder, text och länkar eller anslut data från din samling.

eternity´s jagger

Gör den till din egen. Lägg till bilder, text och länkar eller anslut data från din samling.