Domare

Jesper har varit domare sedan 1996 och var faktiskt den yngsta som blev domare vid den tiden. Handömer cirka 30 olika slags raser och har bedömt rasspecialer för belgare i USA, Australien, Ungern, Finland, Norge, Tjeckien, Holland, Danmark, Portugal, Tyskland, Irland och Storbritannien. Karin är inte officiell domare, men har haft äran att bjudas in och bedömas inofficiella rasspecialer i Sverige, Finland och Nederländerna.